piątek, 24 maja 2019

Zapowiedź sesji Rady Osiedla - maj 2019


W środę, 29 maja 2019 r., o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 72, przy ul. Newtona 2 odbędzie się II sesja Rady Osiedla Grunwald Południe w nowej kadencji.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 
 2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.
  Komunikaty i oświadczenia.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Grunwald Południe.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Osiedla Grunwald Południe.
 5. Projekt uchwały w sprawie dyżurów organów Osiedla.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania stałej komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu jej działania.
 9. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w sprawie komunikacji z mieszkańcami poprzez fanpejdż „Rada Osiedla Grunwald Południe” na platformie Facebook oraz wystąpienie do
  Urzędu Miasta w sprawie.
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania najmu nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu w rejonie ul. Ściegiennego-Raszyńska w celu utworzenia punktu sezonowej sprzedaży owoców.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o przywrócenie postoju na ulicy Grochowskiej poza godzinami szczytu komunikacyjnego.
 12. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.