wtorek, 11 czerwca 2019

Konsultacje ws. przebudowy ul. Kasztelańskiej


Od 13 do 30 czerwca potrwają konsultacje ws. zmian na ul. Kasztelańskiej w Poznaniu. Na ulicy planuje się wymianę nawierzchni jezdni i chodników, zmianę organizacji ruchu oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Jednen z kluczowych przedmiotów dyskusji stanowi pogodzenie funkcji obsługi komunikacyjnej i zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni z wysoką zielenią.


Informacje o planowanych zmianach dostępne są na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu: https://zdm.poznan.pl/pl/koncepcja-przebudowy-ul-kasztelanskiej

13 czerwca o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Trybunalskiej 17 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.

Swoje opinie można wysyłać pocztą elektroniczną na adres kasztelanska@zdm.poznan.pl, bądź też w tradycyjny sposób dostarczyć do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.