piątek, 28 czerwca 2019

Zmiana siedziby Rady Osiedla


Rada Osiedla powinna być bardziej dostępna - z tą myślą podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby i przenosinach do XI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Ściegiennego 134.
Przez ostatnie lata siedziba Rady Osiedla mieściła się w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul Newtona 2. Pomimo bardzo dobrej współpracy z dyrekcją placówki lokalizacja ta miała istotne wady: znajdowała się w najbardziej oddalonym od centrum skraju osiedla, z trudnym dojazdem komunikacją publiczną. XI LO znajduje się tymczasem niemal w centrum osiedla, blisko przystanków tramwajowych i autobusowych. Zmiana będzie wchodziła w życie 1 sierpnia 2019 r.