sobota, 22 czerwca 2019

Zapowiedź sesji Rady Osiedla - czerwiec 2019


W środę, 21 czerwca 2019 r., o godz. 18:30 odbędzie się III sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Będzie ona miała miejsce w siedzibie Rady w Szkole Podstawowej nr 72, przy ul. Newtona 2.


Planowany porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
    2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.
    3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
    4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości położonej przy ul. Marcelińskiej/Bułgarskiej.
    5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ul. Kasztelańskiej w Poznaniu.
    6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla rowerów na ul. Marcelińskiej po stronie południowej od ul. Bułgarskiej do wjazdu na ciąg pieszojezdny.
    7. Projekt uchwały w sprawie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Węzeł Górczyn” w Poznaniu.
    8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2020 r.
    9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 r.
    10. Projekt uchwały w sprawie siedziby organów Rady Osiedla.
    11. Komunikaty i oświadczenia.
    12. Wolne głosy i wnioski.
    13. Zamknięcie sesji.