piątek, 5 lipca 2019

Planowane remonty w placówkach oświatowych w 2020 r.


 Rada Osiedla przyjęła listę prac remontowych w 13 placówkach na terenie osiedla Grunwald Południe. Prowadzone będą remonty dachów, sanitariatów czy sal dydaktycznych. Największy remont zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 90, gdzie zostaną przeprowadzone prace na boisku szkolnym, któremu po kontroli Sanepidu grozi zamknięcie w razie braku remontu. Wydatki są niemal w pełni zgodne z oczekiwaniami placówek.


Lista zadań:
 • Przedszkole nr 1 – Remont dachu – 35.000 zł
 • Przedszkole nr 13 – Remont sal dydaktycznych” – kwota 15.000 zł
 • Przedszkole nr 28 – Remont korytarza – 25.000 zł
 • Przedszkole nr 40 – Remont sanitariatu – 20.000 zł
 • Przedszkole nr 46 – Malowanie bloku kuchennego – 9.000 zł
 • Przedszkole nr 47 – Remont sali dydaktycznej – 25.000 zł
 • Przedszkole nr 83 – Remont sanitariatu – 30.000 zł
 • Przedszkole nr 91 – Malowanie sal dydaktycznych – 16.000 zł
 • SP nr 7 – Remont sali dydaktycznej, wymiana drzwi wewnętrznych – 45.000 zł
 • SP nr 72 – Wymiana złoża piaskowego w 2 filtrach instalacji oczyszczania wody w basenie kąpielowym – 18.500 zł
 • SP nr 74 – Remont sanitariatów – 55.001 zł
 • SP nr 80 – Remont dachu – 35.000 zł
 • SP nr 90 – Remont boiska (dziedzińca szkolnego) – 100.000 zł