sobota, 3 sierpnia 2019

Zapowiedź sesji Rady Osiedla - sierpień 2019


7 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 18:30 odbędzie się IV sesja Rady Osiedla Grunwald Południe. Po raz pierwszy będzie ona miała miejsce w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ściegiennego 134.


Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
   
 2. Wystąpienia gości obecnych na sesji.
   
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Osiedla między sesjami.
   
 4. Sprawozdanie z prac Komisji ds. Komunikacji Społecznej między sesjami.
   
 5. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2020 r.
   
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2020 r.
   
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika w ul. Jawornickiej.
   
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego „Informator Osiedlowy”.
   
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwald część C”.
   
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grunwald Południe dla obszaru ograniczonego ulicami Grunwaldzką-Obozową-Promienistą-Grochowską-Pogodną-Palacza-Promienistą-Ściegiennego-Taczanowskiego-Jugosłowiańską-Grunwaldzką-Palacza-Słoneczną-Sowińskiego.
   
 11. Projekt uchwały w sprawie propozycji do projektu zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ulic Kanclerskiej i Husarskiej
   
 12. Projekt uchwały w sprawie propozycji do projektu zagospodarowania terenu zieleni w rejonie ul. Podkomorskiej.
   
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy ul. Heweliusza.
   
 14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez Grunwaldzką przy Marszałkowskiej.
   
 15. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie przyznawania diet członkom organów Osiedla.
   
 16. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
   
 17. Komunikaty i oświadczenia.
   
 18. Wolne głosy i wnioski.
   
 19. Zamknięcie sesji.