Linki

Transport publiczny

ZTM Poznań
Rozkłady jazdy, cenniki, komunikaty o zmianach
https://www.ztm.poznan.pl/

JakDojadę
Planowanie podróży komunikacją miejską
http://poznan.jakdojade.pl


Partycypacja

Poznański Budżet Obywatelski
Coroczne głosowanie na projekty zgłaszane przez mieszkańców
https://budzet.um.poznan.pl/

Fora osiedlowe na Facebooku
Nieformalna Grupa Grunwaldzka
https://www.facebook.com/groups/670684243076777/
Nieformalna Grupa Os. Kopernika
https://www.facebook.com/groups/1829802900376207/


Infrastruktura miejska

Zarząd Dróg Miejskich
Instytucja odpowiadająca za utrzymanie dróg (jezdnie, chodniki, pasy zieleni)
https://zdm.poznan.pl/

Zarząd Zieleni Miejskiej
Instytucja nadzorująca tereny zielone (parki, skwery)
https://zzm.poznan.pl/


Monitoring jakości powietrza

WIOŚ Poznań
Bieżące i oficjalne dane z systemu monitoringu jakości powietrza
https://powietrze.poznan.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne