Rada Osiedla

 

Zadania Rady Osiedla


Rada osiedla jest reprezentacją mieszkańców osiedla, do której zadań należy:
 • Tworzenia więzi lokalnych;
 • Dbanie o lokalne drogi, chodniki, infrastrukturę techniczną, ład przestrzenny, środowisko i zieleń;
 • Wsparcie oświaty, kultury, sportu i rekreacji;
 • Pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na osiedlu, dbałość o mienie Miasta;
 • Wsparcie jednostek organizacyjnych Miasta.

Osiedle Grunwald Południe


Grunwald Południe jest jednym z 42 osiedli w Poznaniu. Jego granice przedstawia poniższa mapa.


 

Kadencja 2019-2023


Rada w obecnym składzie została powołana 23 kwietnia 2019 r. i liczy 21 członków i członkiń.

Skład osobowy Rady Osiedla Grunwald Południe
 1. BAREŁKOWSKI Maciej Marian 
 2. CZEREŚNIOWSKA Jolanta Anna
 3. GÓRNA Anna Maria 
 4. HASIŃSKA Elżbieta Teresa
 5. KARCZYŃSKI Jakub Piotr
 6. KLAK-NOWAKOWA Justyna Barbara
 7. KORPAL Maria Teresa 
 8. ŁOPIŃSKI Piotr 
 9. MAĆKOWIAK Monika Joanna
 10. MEISSNER-STATKIEWICZ Wanda
 11. MIRSKI Tadeusz Piotr
 12. NOWAK Włodzimierz Leszek
 13. NOWICKA-JĘDRZEJCZAK Magdalena Lucyna 
 14. OLEBIŃSKI Jan Franciszek
 15. PREISS Elżbieta Anna 
 16. PREISS Mirosław Kazimierz 
 17. SKĄPSKA Renata Małgorzata
 18. SOKOŁOWSKI Wojciech Tadeusz
 19. WRÓBLEWSKI Jerzy Józef
 20. WUDARSKI Filip 
 21. WUDARSKI Tomasz Adam 

Zarząd Osiedla
 • NOWAK Włodzimierz Leszek - Przewodniczący Zarządu
 • MORKOWSKI Adam - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • NOWAK Maciej 
 • NOWICKA-JĘDRZEJCZAK Magdalena Lucyna - Zastępczyni Przewodniczącego Zarządu
 • SOKOŁOWSKI Wojciech Tadeusz  
 • WRÓBLEWSKI Jerzy Józef - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • WUDARSKI Filip 

Prezydium Rady Osiedla
 • WUDARSKI Tomasz Adam - Przewodniczący Rady
 • MIRSKI Tadeusz Piotr - Wiceprzewodniczący Rady
 • MEISSNER-STATKIEWICZ Wanda - Wiceprzewodnicząca Rady


Statut Osiedla


Działalność Rady prowadzona jest w oparciu o Statut Osiedla dostępny tutaj >>


Protokoły i uchwały


Prace radnych są dokumentowane w protokołach i uchwałach, które publikuje na swojej stronie Urząd Miasta Poznania.

Lista protokołów z sesji oraz uchwał Rady Osiedla w kadencji 2019 - 2023:
http://www.poznan.pl/mim/osiedla/osiedle-grunwald-poludnie,1244/

 
Lista protokołów z sesji oraz uchwał Rady Osiedla w kadencji 2015 - 2019:
http://www.poznan.pl/mim/osiedla/osiedle-grunwald-poludnie,1182/Kontakt


Siedziba Rady: XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134

Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Grunwald Południe

Email: Osiedle_Grunwaldpoludnie@um.poznan.pl

Dyżury: stałe dyżury prowadzone są organizowane na godzinę przed każdą sesją Rady Osiedla; istnieje możliwość umówienia się w innym terminie